Писарівка
Волочиський район, Хмельницька область

порядок складання запиту

Додаток 2

до розпорядження №17

від 26.12.2011р.

ПОРЯДОК

складання, подання запиту на інформацію до Писарівської сільської ради

 

1.Загальні положення

  1.1.Порядок складання, подання запиту на інформацію до Писарівської сільської ради (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані сільською радою відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

  1.2.Запит на інформацію – це прохання особи до сільської ради надати публічну інформацію, що знаходиться в її володінні.

  1.3.Запитувач має право звернутися до сільської ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  1.4.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5.Відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради відповідає за реєстрацію (крім запитів, які надійшли поштою та факсом), опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

2.Оформлення запиту на інформацію

  2.1.Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою, факсом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом заповнення форми запиту на інформацію та має містити:

      - ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

      загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  2.2.Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1.Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмового повідомляється у встановлений Законом термін.

  2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім»я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.Подання запиту на інформацію

  3.1.Запити на інформацію приймаються сільською радою у робочі дні протягом робочого часу ( з понеділка по четвер з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00).

  3.2.Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які надійшли засобами факсимільного зв’язку реєструються відповідальною особою з питань запитів на інформацію та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передаються на розгляд сільському голові.

  3.3.Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою з питань запитів на інформацію за телефоном сільської ради. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює реєстраційно – контрольну картку вхідного документа із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті 2.1 Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інформацію, поданих в усній формі.

  3.4.Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  3.5.На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

4.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності сільської ради

  4.1.Рішення, дії чи бездіяльність сільської ради можуть бути оскаржені до вищого органу або суду в порядку, визначеному законодавством.

  4.2.Запитувач має право оскаржити:

4.2.1.відмову в задоволенні запиту на інформацію;

4.2.2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;

4.2.3.Ненадання відповіді на запит на інформацію;

4.2.4.надання недостовірної або неповної інформації;

4.2.5.несвоєчасне надання інформації;

4.2.6.невиконання сільською радою обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

4.2.7.інші рішення, дії чи бездіяльність сільської ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  4.3.Оскарження рішень, дій чи бездіяльність сільської ради до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Секретар ради                   Глущак Н.С.