Писарівка
Волочиський район, Хмельницька область

форма запиту

Додаток 1

до розпорядження №17

від 26.12.2011р.

Зразок форми запиту на інформацію

З А П И Т*

на інформацію

Розпорядник інформації

Писарівська сільська рада Волочиського району Хмельницької області

 

Кому Писарівському сільському голові Голдасевич К.В.

 

Реквізити запитувача**

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати

доступ

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

(Загальний опис інформації)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою /Вказати поштову адресу/

Факсом (Вказати номер факсу)

Електронною поштою (Вказати E-mail)

В усній формі (Вказати номер телефону)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

* Запит надсилається на юридичну адресу Писарівської сільської ради, електронною поштою, факсом або

передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

** П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.

 

Зареєстровано_________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Секретар ради                          Н.Глущак