Писарівка
Волочиський район, Хмельницька область

37 сесія

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

___________________________________________________________________

РІШЕННЯ

                                                                                 тридцять сьомої (позачергової)  сесії сільської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

шостого скликання

від 3 серпня 2015 року №1-37/2015

с.Писарівка

Про схвалення проекту рішення

Писарівської сільської ради

«Про добровільне обєднання

територіальних громад»

    

   Відповідно до частини 3 ст.7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  , розглянувши проект рішення Писарівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  , підготовлений спільною робочою групою в результаті громадських обговорень,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Писарівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).

2. Війтовецькому селищному голові Степанюку І.Г. подати проект рішення Писарівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»   до Хмельницької обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції  та законам України.

 

 

Сільський голова                       К.Голдасевич

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ГРУПОЮ

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад

 

    Відповідно до статей 2,4,6,7 Закону України «Про добровільне об’єднання громадян», Писарівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Об’єднатися з територіальними громадами сіл : с.Писарівка,  Писарівської сільської ради; с.Зелена,  Зеленівської сільської ради; с.Сарнів, с.Куровечка Сарнівської сільської ради; с.Завалійки, Завалійківської сільської ради; с.Кривачинці , Кривачинецької сільської ради; с.Порохня , Порохнянської сільської ради; с.Петриківці, с.Качуринці,  Петриковецької сільської ради; с.Бронівка, с.Видава , Бронівської сільської ради; с.Бокиївка, с.Медведівка Бокиївської сільської ради; с.Павликівці, с.Мочулинці Павликовецької сільської ради; с,Криштопівка , Криштопівської сільської ради; селище Війтівці , Війтовецької селищної ради у Війтовецьку об’єднану територіальну громаду Хмельницької області з адміністративним центром у селищі Війтівці.

 

2.Доручити Війтовецькому селищному голові Степанюку І.Г. звернутися з поданням до Хмельницької обласної ради з клопотанням про утворення Війтовецької об’єднаної територіальної громади Хмельницької області.

 

3. Повноваження Писарівської сільської ради, сільського голови припинити з моменту  набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, селищним головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

 

4.Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання

територіальних громад (додаток1).

 

5.Правонаступником активів та пасивів (зобов’язань) сільської ради визначити Війтовецьку селищну раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

 

Сільський голова                              К.В.Голдасевич

                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                     до проекту рішення

Писарівської сільської ради

від 03.08.2015р. №1-37/2015

 

ПЛАН

організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

 

  1. Розробити проект Статуту Війтовецької селищної ради об’єднаної територіальної громади.
  2. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Війтовецької селищної об’єднаної територіальної громади.
  3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради.
  4. Визначити населені пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста.
  5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту.
  6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця.
  7. Провести інвентаризацію власності.
  8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги.
  9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об’єднаної територіальної громади.
  10.  Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.

 

 

Сільський голова                  К.В.Голдасевич

 

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 тридцять сьомої (позачергової) сесії  сільської ради

шостого скликання

від  3 серпня 2015 року №2-37/2015

 Про затвердження звіту щодо виконання

сільського бюджету за ІІ квартал 2015 року

 

      Розглянувши наданий головним бухгалтером сільської ради Бернацькою Л.Г. звіт та пояснювальну записку про виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2015 року, сільська ради відмічає, що до загального фонду сільського бюджету надійшло власних доходів в загальній сумі 171747,25грн. при плані 109765грн., до спеціального – 18492,60грн.,  отримано дотації вирівнювання в сумі 217310грн. Касові видатки сільського бюджету загального фонду освоєно в сумі 509787,41грн., фактичні – 476305,98грн. Касові видатки сільського бюджету спеціального фонду освоєно в сумі 9004,25грн., фактичні – 4906,37грн.

    Керуючись п.23  ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2015 року за :

- доходами в сумі 407549,85грн., у тому числі: загального фонду в сумі 389057,25грн. та спеціального фонду в сумі 18492,60грн.;

- видатками в сумі 481212,35грн., у тому числі: загального фонду 476305,98грн. та спеціального фонду в сумі 4906,37грн.

 

 

                                                                 

Сільський голова                    К.Голдасевич

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________________________________________________

РІШЕННЯ

тридцять сьомої (позачергової) сесії сільської ради

шостого скликання

від 3 серпня 2015 року №3-37/2015

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення меж земельної

ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Пастух А.А. 

в с.Писарівка  по вул.Шевченка,55 та передачу

даної земельної ділянки їй у власність

 

         Розглянувши заяву гр.Пастух Аделі Антонівни від  20.07.2015 року про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2412 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за кадастровим номером 6820985600:01:001:0221 в  с.Писарівка по вул.Шевченка,55   в межах населеного пункту та   передачу безоплатно у власність вказаної земельної ділянки, враховуючи записи земельно – кадастрової книги про те, що дані земельні ділянки перебували у користуванні до 01.01.2004 року,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ,  сільська рада 

В И Р І  Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2412га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, за кадастровим номером 6820985600:01:001:0221 в с.Писарівка по вул.Шевченка,55 в межах населеного пункту гр.Пастух Аделі Антонівні.

2. Передати  гр. Пастух А.А. безоплатно у власність земельну ділянку  площею 0,2412 га для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с.Писарівка по вул.Шевченка,55.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Гр.Пастух А.А. виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно - облікову документацію та здійснити контроль за виконанням даного рішення.

 

Сільський голова                    К.Голдасевич

 

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________________________________________________

РІШЕННЯ

тридцять сьомої (позачергової) сесії сільської ради

шостого скликання

від 3 серпня 2015 року №4-37/2015

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення меж земельної

ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Губай Н.Л. 

в с.Писарівка  по вул.Першотравнева,68 та передачу

даної земельної ділянки їй у власність

 

         Розглянувши заяву гр.Губай Надії Лук’янівни  від  28.07.2015 року про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за кадастровим номером 6820985600:01:001:0236 в  с.Писарівка по вул.Першотравнева,68   в межах населеного пункту та   передачу безоплатно у власність вказаної земельної ділянки, враховуючи записи земельно – кадастрової книги про те, що дані земельні ділянки перебували у користуванні до 01.01.2004 року,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ,  сільська рада 

В И Р І  Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, за кадастровим номером 6820985600:01:001:0236 в с.Писарівка по вул.Першотравнева,68 в межах населеного пункту гр. Губай Надії Лук’янівні  .

2. Передати  гр. Губай Н.Л. безоплатно у власність земельну ділянку  площею 0,2500 га для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с.Писарівка по вул.Першотравнева,68.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Гр.Губай Н.Л. виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно - облікову документацію та здійснити контроль за виконанням даного рішення.

 

Сільський голова                    К.Голдасевич

 

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________________________________________________

РІШЕННЯ

тридцять сьомої (позачергової) сесії сільської ради

шостого скликання

від 3 серпня 2015 року №5-37/2015

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення меж земельної

ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Бателюку М.Г. 

в с.Писарівка  по вул.Першотравнева,69 та передачу

даної земельної ділянки йому у власність

 

         Розглянувши заяву гр.Бателюка Михайла Григоровича  від  28.07.2015 року про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за кадастровим номером 6820985600:01:001:0244 в  с.Писарівка по вул.Першотравнева,69   в межах населеного пункту та   передачу безоплатно у власність вказаної земельної ділянки, враховуючи записи земельно – кадастрової книги про те, що дані земельні ділянки перебували у користуванні до 01.01.2004 року,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ,  сільська рада 

В И Р І  Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, за кадастровим номером 6820985600:01:001:0244 в с.Писарівка по вул.Першотравнева,69 в межах населеного пункту гр. Бателюку Михайлу Григоровичу  .

2. Передати  гр. Бателюку М.Г. безоплатно у власність земельну ділянку  площею 0,2500 га для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с.Писарівка по вул.Першотравнева,69.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Гр.Бателюку М.Г. виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно - облікову документацію та здійснити контроль за виконанням даного рішення.

 

Сільський голова                    К.Голдасевич

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

ПИСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________________________________________________

РІШЕННЯ

тридцять сьомої (позачергової) сесії сільської ради

шостого скликання

від 3 серпня 2015 року №6-37/2015

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо встановлення меж земельних

ділянок  в натурі (на місцевості) гр. Вигоняйло М.М. 

в с.Писарівка  по вул.Садова,4 та передачу

даних земельних ділянок їй у власність

 

         Розглянувши заяву гр.Вигоняйло Марії Максимівни  від  28.07.2015 року про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за кадастровим номером 6820985600:01:001:0298 та площею 0,1610га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 6820985600:01:001:0299 в  с.Писарівка по вул.Садова,4   в межах населеного пункту та   передачу безоплатно у власність вказаних земельних ділянок, враховуючи записи земельно – кадастрової книги про те, що дані земельні ділянки перебували у користуванні до 01.01.2004 року,  керуючись ст. ст. 12, 79-1, 107, 118, 121, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ,  сільська рада 

В И Р І  Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки  в натурі на (місцевості) площею 0,2500га для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, за кадастровим номером 6820985600:01:001:0298 та площею 0,1610га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 6820985600:01:001:0299 в с.Писарівка по вул.Садова,4 в межах населеного пункту гр. Вигоняйло Марії Максимівні  .

2. Передати  гр. Вигоняйло М.М. безоплатно у власність земельну ділянку  площею 0,2500 га для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,1610га для ведення особистого селянського господарства в  с.Писарівка по вул.Садова,4.

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Гр.Вигоняйло М.М. виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно - облікову документацію та здійснити контроль за виконанням даного рішення.

 

Сільський голова                    К.Голдасевич